domingo 24/10/21

O concello de Arbo acaba de rematar a obra de reparación da rede de saneamento e rehabilitación de infraestructuras en Teimende

O Concello de Arbo asinaba un Convenio coa entidade publica empresarial Augas de Galicia con data 19.10.17, polo que se concede a esta entidade unha subvención de 69.621,42€.-, importe que subvenciona a obra de Reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestructuras en Teimende – Arbo

O Concello de Arbo asinaba un Convenio coa entidade publica empresarial Augas de Galicia con data 19.10.17, polo que se concede a esta entidade unha subvención de 69.621,42€.-, importe que subvenciona a obra de Reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestructuras en Teimende – Arbo As causas das chuvias torrenciais no Concello e filtracións na mesma estrada e beirarrua, atopamonos con infraestructuras municipais danadas a causa das inundacions, como ocorre en Teimende.

 

A consecuencia deste temporal, son varias as obras que o Concello acometeu dende esa epoca, grazas a colaboración da Xunta de Galicia. Según manifesta o alcalde do Concello de Arbo, a obra, realizase na súa totalidade dentro do dominio público da propia via, e esperase un impacto notable aos efectos sobre o paisaxe e na calidade do servizo de saneamento, así como unha mellora na imaxe do casco urbano tendo en conta que e unha Rúa de Acceso o Casco urbano do Concello.

Comentarios