domingo 24/10/21

Rematadas as obras de Mellora no P.A.I de Arbo

As obras a acometidas foron subencionadas pola Conselleria de Politica Social cunha achega por importe de 26.157,11 €.-.

As obras a acometidas foron subencionadas pola Conselleria de Politica Social cunha achega por importe de 26.157,11 €.-. As obra consistiron na adecuación e mellora do centro, donde se colocara dous inodoros no baño infantil ( na actualidade só hai un) e colocación de cambiador de cueiros colocación de prato de ducha no baño de adultos, aumento da sala de actividades, desprazando o tabique actual para modificación da sala de descanso. Ampliación de recibidor, cambio de fiestras e peche con galería da entrada o Centro, entre outras obras.

 

Así mesmo, a adquisición e mellora do equipamento do centro, inclúe a compra de mobiliario e material didáctico e de xogo, así como a dotación de conexión á internet no local e a compra de dispositivos dixitais.

Comentarios